Chuyên nghiệp

Đội ngũ Ticketing với bằng IATA chuyên nghiệp thành thạo sử dụng hệ thống đặt giữ chỗ của tất cả các Hãng Hàng không trong và ngoài nước. Nhiệt tình hỗ trợ hành khách 24/7.